Organi upravljanja

Predsednik

Sebastjan Ferfolja

Podpredsednik

Vladimir Peterlin

Člani upravnega odbora

Matej Gruden

David Vuga

Marjan Honomihl

Milena Čubej

Margerita Mavrič

Vojko Križman

Branimir Črv

Klavdij Leban

Člani nadzornega odbora

Predsednik

Leonardo Šuligoj

Člana

Marko Sever

Primož Grebenjak

Člani disciplinske komisije

Predsednica

Mirjam Colja

Člana

David Dobravec

Janko Černigoj

Predstavitev društva paraplegikov severne Primoske

Društvo paraplegikov severne Primorske je bilo ustanovljeno leta 1979 z namenom združevanja, pomoči in zastopanje interesov paraplegikov in tetraplegikov, ki so si zaradi takšnega ali drugačnega vzroka poškodovali hrbtenico. To je naše osnovno poslanstvo. Tako skušamo skozi naš poseben socialni program glede na potrebe pomagati članom pri težavah, ki jih imajo.

Več o našem društvu

Predstastavitev - Društvo paraplegikov severne Primorske

Naši financerji in sponzorji

Back to top