Predstavitev društva

Naše Društvo paraplegikov severne Primorske je bilo ustanovljeno leta 1979 z namenom združevanja in pomoči ljudem, ki so si zaradi takšnega ali drugačnega vzroka poškodovali hrbtenico in večinoma pristali na invalidskem vozičku. To je naše osnovno poslanstvo. Tako skušamo skozi naš poseben socialni program glede na potrebe pomagati članom pri težavah, ki jih imajo.

V začetku je štelo samo 12 članov. Od takrat smo prehodili že kar dolgo pot na katero smo lahko upravičeno ponosni. V teh letih se je naše število počasi a vztrajno povečevalo in tako nas je sedaj med 75 in 80. Več članov seveda pomeni tudi več različnih življenjskih zgodb in potreb. Člani dojemajo društvo na različne načine. Nekateri kot varno okolje, kjer si lahko med sebi enakimi izmenjajo izkušnje, občutke, strahove in dobijo odgovor na marsikatero vprašanje. Drugi vidijo vlogo društva v bolj oprijemljivih stvareh, v pomoči pri urediti bivalnega okolja arhitekturno dostopnega, pri iskanju nove zaposlitve, v skrbi za zdravje, v športu, v nudenju prevozov z prilagojenim kombi vozilom… Nekateri ne potrebujejo pomoči društva, saj zmorejo sami razčistiti z življenjskimi preizkušnjami, nadaljujejo svoje življenje, včasih še bolj kakovostno kot pred nastankom invalidnosti. Nekateri pa v društvu ne najdejo potrebnih odgovorov.

Še vedno vsi člani nimajo enakih možnosti, niso deležni storitev, ki jih potrebujejo in so izključeni iz vsakodnevnih dejavnosti. Osnovno poslanstvo našega društva je pomagati ljudem, ki so si zaradi takšnega ali drugačnega vzroka poškodovali hrbtenico in večinoma pristali na invalidskem vozičku. Tako se je skozi leta tudi naš poseben socialni program glede na potrebe spreminjal in dopolnjeval.

Ena od večjih sprememb je bila tudi nakup prvega prilagojenega kombija za prevoz invalidov leta 2006. Ta odločitev je bistveno vplivala na kvaliteto življenja naših članov, pa tudi ostalih invalidov, ki smo jim v teh letih pomagali s prevozi. Z njim smo prevozili več kot pol milijona kilometrov in je bil že dodobra iztrošen. Po treh letih pregovarjanja z občinami glede pomoči pri sofinanciranju, iskanju sponzorjev in donatorjev smo s pomočjo FIHO sredstev leta 2020 končno prišli do novega kombija. Tudi nakup in ureditev novih društvenih prostorov ter otvoritev leta 2016 je dvignilo delovanje na višjo raven.

Člani, ti posamezniki so nam vodilo pri iskanju rešitev in novih zamisli, ki bodo vodila k izboljšanju kvalitete življenja. Naj bodo izziv, ki bo v ospredje postavil skrb za človeka, za njegova še tako majhna, a pomembna vprašanja in strahove.

Predstavitev društva paraplegikov severne Primoske

Društvo paraplegikov severne Primorske je bilo ustanovljeno leta 1979 z namenom združevanja, pomoči in zastopanje interesov paraplegikov in tetraplegikov, ki so si zaradi takšnega ali drugačnega vzroka poškodovali hrbtenico. To je naše osnovno poslanstvo. Tako skušamo skozi naš poseben socialni program glede na potrebe pomagati članom pri težavah, ki jih imajo.

Več o našem društvu

Predstastavitev - Društvo paraplegikov severne Primorske

Naši financerji in sponzorji

Back to top