Referenti in vodje programov

Organizacijska dejavnost

Sebastjan Ferfolja

Mirjam Colja

Šport in rekreacija

Branimir Črv

Vojko Križman

Ohranjevanje zdravja

Vojko Križman

Branimir Črv

Prilagajanje grajenega okolja

Matej Gruden

Kompenziranje invalidnosti

David Vuga

Srečanja, izleti, letovanja

Vladimir Peterlin

Ženska sekcija

Milena Čubej

Informativna dejavnost

Margerita Mavrič

Kulturna dejavnost

Klavdij Leban

Programi osveščanja in preventive

Marjan Honomihl

Predstavitev društva paraplegikov severne Primoske

Društvo paraplegikov severne Primorske je bilo ustanovljeno leta 1979 z namenom združevanja, pomoči in zastopanje interesov paraplegikov in tetraplegikov, ki so si zaradi takšnega ali drugačnega vzroka poškodovali hrbtenico. To je naše osnovno poslanstvo. Tako skušamo skozi naš poseben socialni program glede na potrebe pomagati članom pri težavah, ki jih imajo.

Več o našem društvu

Predstastavitev - Društvo paraplegikov severne Primorske

Naši financerji in sponzorji

Back to top